{ Τελευταία νέα }

Υπ. Μετανάστευσης: To Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας σε μορφή έξυπνης κάρτας

Δείτε πως θα είναι η νέα κάρτα


Κατηγορίες: Πολιτική

Υπ. Μετανάστευσης: To Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας σε μορφή έξυπνης κάρταςTo Υπουργείο Μετανάστευσης αλλάζει το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.), το οποίο πλέον θα είναι σε μορφή έξυπνης κάρτας με αριθμό UID και δακτυλικό αποτύπωμα.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 22066, ΦΕΚ 4699, 23-10-2020) το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.) εκδίδεται σε μορφή έξυπνης κάρτας με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Το Δ.Α.Δ.Π. περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό (UID) ο οποίος δεν είναι τροποποιήσιμος και σχετίζεται με δακτυλικό αποτύπωμα. Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και χορήγησης Δ.Α.Δ.Π. τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των Δ.Α.Δ.Π.
 
Στο Δ.Α.Δ.Π. αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 
    Επώνυμο: Με λατινικούς χαρακτήρες.
    Όνομα: Με λατινικούς χαρακτήρες.
    Πατρώνυμο: Με λατινικούς χαρακτήρες.
    Φύλο: Α/M για άρρενες, Θ/F για θήλεα.
    Υπηκοότητα: ο τριγράμματος διεθνής κωδικός της
    χώρας.
    Ημερομηνία γέννησης.
    Αριθμός Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία
    (Δ.Α.Δ.Π.)
    Αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.).
    Αριθμός Υπόθεσης Ασύλου.
    Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής
    Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α).
    Αρχή Έκδοσης.
    Ημερομηνία έκδοσης.
    Διάρκεια Ισχύος Κάρτας.
    Φωτογραφία προσώπου.
    Σειριακός αριθμός της κάρτας.
    Η υποχρέωση ανανέωσης του Δ.Α.Δ.Π. σύμφωνα
    με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4636/2019, όπως
    έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
    Τυχόν επιβληθείς περιορισμός της κυκλοφορίας του αιτούντος σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
    Οδηγίες προς τους αιτούντες στην αγγλική γλώσσα


 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ