{ Εκπαίδευση }

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei ταξίδεψε στην ExpoScuola, ExpoAcademy 2019

#galileogalilei #exposcuola2019 #exposcuola #padova #institutegalileogalilei

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei ταξίδεψε στην ExpoScuola, ExpoAcademy 2019Το Ινστιτούτο Galileo Galilei ταξίδεψε στην 22η Exposcuola 2019, Έκθεση Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας στην Padova Ιταλίας

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei και οι συνεργάτες του επισκέφτηκαν την Padova Ιταλίας και συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν από την 22η Exposcuola 2019, Έκθεση Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας. 
Εκτός από τους 100 εκθέτες (Πανεπιστήμια, Σχολεία, Ινστιτούτα, Ιδιωτικές Σχολές), η Exposcuola 2019 φιλοξένησε και περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, των παιδιών και των νέων που ενδιαφέρονται για τον προσανατολισμό προς το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο. 
Τρεις θεματικές ζώνες, Exposcuola (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), Expoacademy (Πανεπιστήμια και Ιδιωτικές Σχολές) και Play4edu (Βιωματική Εκπαίδευση Παιδιών), οι οποίες απάντησαν στις ερωτήσεις των "μελλοντικών πολιτών" από 4 έως 20 ετών. Όλοι οι επισκέπτες και οι εκθέτες εκτίμησαν ιδιαίτερα όχι μόνο τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό προσανατολισμό αλλά και διάφορα στρατηγικά θέματα ενδιαφέροντος για την ευημερία των νέων, όπως η παγκόσμια εκπαίδευση, η καλή κοινωνική ζωή, η ασφάλεια, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση καθώς και τις νέες καινοτομικές μεθόδους εκπαίδευσης και διδασκαλίας.
Οι διοργανωτές της Exposcuola 201 και οι καθηγητές/εκπαιδευτές διαμέσου των workshops και των σεμιναρίων μετέφεραν στους ανθρώπους του Galileo Galilei τις γνώσεις τους και τις ιδέες τους για το σχολείο του μέλλοντος.
 
Arrivederci il 2020
Institute of European Languages Galileo Galilei
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ