{ Τελευταία νέα }

Θεσσαλονίκη: Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τον Άξονα της Αριστοτέλους


Κατηγορίες: Θεσσαλονίκη νέα

Θεσσαλονίκη: Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τον Άξονα της ΑριστοτέλουςΑνάδειξη της σημερινής ταυτότητας του μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους μέσα από την εμπειρία των καθημερινών χρηστών του χώρου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Προκήρυξης Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που σχεδιάζει, σας καλεί να συμβάλετε στην αναγνώριση της σημερινής ταυτότητας του Άξονα της οδού Αριστοτέλους.

Μπορείτε να συμμετέχετε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που στόχο έχει την ανάδειξη της σημερινής ταυτότητας του μνημειακού Άξονα μέσα από την εμπειρία των καθημερινών χρηστών του χώρου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τα αποτελέσματά του θα ενσωματωθούν στις προδιαγραφές του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελλοντική ανάπλαση τμήματος του μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους.

Το ερωτηματολόγιο «Η ταυτότητα του μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους μέσα από την εμπειρία των πολιτών» θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://survey123.arcgis.com/share/d55417d769cc4684bbf4149f0d6d3070?fbclid=
IwAR1b7vpLYKOI4xqmXEJRHt0vkE2Fmof_RF7XKF
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ