{ Τελευταία νέα }

Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την επόμενη χρονιά

 

Κατηγορίες: Ειδήσεις, Επικαιρότητα | Εκπαίδευση

Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος  στα απολυτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την επόμενη χρονιάΤέλος στην αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα απολυτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, θα εκδίδονται χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.
 
Η Διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, βασίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακολουθώντας την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έκρινε ότι η υποχρεωτική η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος, του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ, καθώς και διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις» δήλωσε η υπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ