{ Βιβλία }

Παρουσίαση βιβλίου: Βασίλειος Μπετσάκος | Άξονες διδακτικής και ερμηνείας – Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ώρα 19:00 | IANOS, Αριστοτέλους 7


Κατηγορίες: Παρουσιάσεις βιβλίων

Παρουσίαση βιβλίου: Βασίλειος Μπετσάκος | Άξονες διδακτικής και ερμηνείας – Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου
Δωρεάν

Χώρος: Ιανός | Αριστοτέλους
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 7, 54624
Θεσσαλονίκη
: Χάρτης
Πληροφορίες: πως πάω Ιανός | Αριστοτέλους
Τιμή: από 0.00

Πότε: 06/03/2020
Ώρα έναρξης: 19:00

Ο IANOS και οι Εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σε μία διάλεξη με θέμα Από την πόλη στην οικουμένη με αφορμή το βιβλίο Άξονες διδακτικής και ερμηνείας – Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου, του δρος Βασίλειου Μπετσάκου, συγγραφέα του βιβλίου και μέλους της συγγραφικής ομάδας του «Φακέλου Υλικού».
 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
 
Περιλαμβάνει:
- συνοπτικές αναφορές στη φιλοσοφική διδασκαλία των συγγραφέων που ανθολογούνται στον Φάκελο Υλικού, πρωτίστως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά και του Επίκουρου, των Στωικών και άλλων
- ένταξη του αποσπάσματος στα ευρύτερα συμφραζόμενα του φιλοσοφικού έργου στο οποίο ανήκει
- διδακτικά βήματα που δίνουν ιδέες για μια οργανωμένη πορεία διδασκαλίας μέσα στην τάξη
- ερμηνευτικά σχόλια, ειδικά και γενικά, που διευκρινίζουν τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε φιλόσοφος και συμβάλλουν στην εμβάθυνση στις φιλοσοφικές του θέσεις
- γλωσσικά-ερμηνευτικά σχόλια που συνδέουν τη φιλοσοφική διδασκαλία, το περιεχόμενο του λόγου, με τις γλωσσικές επιλογές (λεκτικές, συντακτικές και υφολογικές) του συγγραφέα.
- επιλεγμένα παραθέματα προερχόμενα από δόκιμες μελέτες και ακριβώς επικεντρωμένα στο υπό μελέτη θέμα
- ερμηνευτική ανάλυση ορισμένων από τα Παράλληλα Κείμενα και σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα Κείμενα Αναφοράς
- προτεινόμενα Παράλληλα Κείμενα (πέραν αυτών που περιλαμβάνει ο Φάκελος Υλικού), συνοδευμένα από ενδεικτικές ερωτήσεις.

Παρουσίαση βιβλίου
Βασίλειος Μπετσάκος
Άξονες διδακτικής και ερμηνείας – Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου, 
εκδόσεις Πατάκη
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ώρα 19:00 
IANOS, Αριστοτέλους 7

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ