{ Τελευταία νέα }

ΟΑΕΔ: 5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών

Σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης


Κατηγορίες: Αγγελίες εργασίας - ΟΑΕΔ - πρόσληψη προσωπικού

ΟΑΕΔ: 5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους έως 39  ετώνΟΑΕΔ: 5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών

Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60%  του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις σε 9 κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39   ετών,   αποφοίτων   τριτοβάθμιας   εκπαίδευσης,   σε   κλάδους   έξυπνης   εξειδίκευσης (Research  and  Innovation Strategies for Smart Specialization - RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας»   αναβαθμίστηκε   πρόσφατα   ώστε   να   γίνει  πιο   ελκυστικό   και αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού:

Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης.

Προστέθηκαν      επιχειρήσεις      με    κύρια    δραστηριότητα     σε:   

1)  Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη –Κλιματική   Αλλαγή,   4)   Πολιτισμός,   Τουρισμός,   Πολιτιστικές   και   Δημιουργικές Βιομηχανίες   και   5)   Επιστημονική   Έρευνα   και   Ανάπτυξη,   πέραν   όσων δραστηριοποιούνται   σε   6)   Μεταποίηση   –   Βιομηχανία,   7)   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60%  του μηνιαίου μισθολογικού - και μη- κόστους και το ανώτατο όριο από 600 στα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού.   Παραμένει   στα   800   ευρώ   το   μήνα   το   ανώτατο   όριο   για   τους κατόχους διδακτορικού.


Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησης. Επίσης, στο πρόγραμμα

μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονταικαι τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα.

Η   διάρκεια   της   επιχορήγησης   του   προγράμματος   παραμένει   στους   15   μήνες.Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών,απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Για   περισσότερες    πληροφορίες οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν να   επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ