{ Arts & culture }

«Μια ανάγνωση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά», Δέσποινα Ντίνα


Κατηγορίες: Arts & culture

«Μια ανάγνωση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά», Δέσποινα Ντίναένα βιβλίο που αποδεικνύει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο η επιστήμη της αρρώστιας και του θανάτου, αλλά η κατεξοχήν επιστήμη του ανθρώπου

Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ήταν αγωνιστής της επανάστασης του 1821. Παρότι αγράμματος, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, αποφάσισε να γράψει για «αγώνες και άλλα περιστατικά της πατρίδος». Τα απομνημονεύματά του είναι ένα κείμενο που έχει μελετηθεί και από ειδικούς και από ευρύ αναγνωστικό κοινό.
Ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο «Μια ανάγνωση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά», φέρνει στο επίκεντρο τα ιατρικά θέματα που εμπεριέχονται στο γνωστό ιστορικό κείμενο. Μετά την πρώτη απορία για το τι σχέση μπορεί να έχει ο Μακρυγιάννης με την ιατρική, ακολουθεί ο θαυμασμός για την πληθώρα των αναφορών του σε αρρώστιες που ταλάνιζαν την εποχή του.
Οι τίτλοι των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της γιατρού Δέσποινας Ντίνα, προϊδεάζουν για τον πλούτο των ιατρικών αναφορών του Μακρυγιάννη. Κάποιες από αυτές, όπως του θανάτου και των τραυματισμών, είναι αναμενόμενες. Κάποιες άλλες, όπως η υποχονδρία και η αυτοκτονία, είναι απρόσμενες, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
Περιεχόμενα: 1)Γρίππη, 2)Φοβία ή Διόραση;, 3)Κωλικός του νεφρού, 4)Ανορεξία ή Δίαιτα;, 5)Ανάνηψη από κατάσταση που βρίσκεται κοντά στον πνιγμό (σχεδόν πνιγμός), 6)Συρραφή κοιλιακού τραύματος με κεφάλια μυρμηγκιών, 7)Σωματικά συμπτώματα από ψυχική ένταση, 8)Νοσώδης τόπος, 9)Παράδοξη μεταθανάτια εξέλιξη, 10)Μαιευτική: Τοκετός - Θάνατος μητέρας, Μη μετακίνηση εγκυμονούσας, Γέννηση Μακρυγιάννη, 11)Αντισηψία με καυτηριασμό, 12)Δηλητηρίαση, 13)Πανώλη, 14)Δολοφονία ή Αυτοκτονία; 15)Τραυματισμός από βδέλλες, 16)Κρυοπαγήματα, 17)Φθειρίαση, 18)Ιατρικά όργανα, 19)Δύσπνοια, 20)Θάνατος, 21)Τραυματισμοί, 22)Βασανιστήρια, 23)Εξακρίβωση νόσου από επιτροπή γιατρών, 24)Αμοιβή και ευθύνη γιατρού, 25)Η αρρώστια του Μακρυγιάννη ως εμπόδιο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, 26)Χρήση της αρρώστιας του Μακρυγιάννη για το συμφέρον της πατρίδας του, 27)Αποζημίωση τραυματία, 28)Υποχονδρία, 29)Πυρετός, 30)Φλύκταινες, 31)Υποτροφία για ιατρικές σπουδές
 
Κάθε κεφάλαιο αρχίζει με απόσπασμα των απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο οποίο αναφέρεται το αντίστοιχο ιατρικό θέμα. 
Ακολουθεί μια παράλληλη ανίχνευση των ιατρικών δεδομένων της εποχής του Μακρυγιάννη και του σήμερα, που προέκυψε από έναν δημιουργικό τρόπο μελέτης. Με εφαλτήριο την σκέψη του Μακρυγιάννη αναζητήθηκε η σύνδεση του κειμένου του με τα ιατρικά δεδομένα της εποχής του. 
Στο επόμενο βήμα αναζητήθηκε η εξέλιξή τους στα σύγχρονα ιατρικά συγγράμματα. Η όλη πορεία μαγευτική. Το αποτέλεσμά της ένα βιβλίο που αποδεικνύει ότι η ιατρική δεν είναι μόνο η επιστήμη της αρρώστιας και του θανάτου, αλλά η κατεξοχήν επιστήμη του ανθρώπου, που συνδέεται, άλλοτε φανερά κι άλλοτε αδιόρατα, αλλά πάντοτε άρρηκτα με κάθε επιστήμη, και κυρίως με κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής.
 
Απόσπασμα από το βιβλίο «Μια ανάγνωση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά». (από το απόσπασμα έχουν αφαιρεθεί οι παραπομπές και κάποια τμήματά του)
 

Ανάνηψη από κατάσταση που βρίσκεται κοντά στον πνιγμό (σχεδόν-πνιγμός)

«και το πεσαν τα γράμματα εκεί όπου βούταγε εις την θάλασσα.
Και πήγε εις την φεργάδα· και μπένοντας μέσα, έπεσε πεθαμένος. Τον κρεμάσανε και βήκε το νερό· και το βαλαν σπίρτα κι αναστήθη.»
 
Δεν είναι εφικτό σήμερα να γνωρίζει κανείς αν αυτοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες είχαν διαβάσει βιβλία της εποχής τους που αφορούσαν στην αντιμετώπιση του κινδύνου από βίαιο θάνατο. Η χορήγηση οινοπνεύματος συμπεριλαμβανόταν στην άποψη της επίσημης ιατρικής εκείνων των χρόνων. Το ανάποδο κρέμασμα, όχι.
Είναι εντυπωσιακό το ότι σε βιβλίο του 1841 θεωρούνταν αναγκαίο να γνωρίζουν όλοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες και εξηγούνταν ο λόγος της αναγκαιότητας: «Εις ποία μέσα πρέπει να προστρέχωμεν όταν είναι κίνδυνος βιαίου θανάτου; Τι πρέπει να κάμωμεν όταν ένας άνθρωπος προ ολίγου εβυθίσθη εις το ύδωρ, ή εκρεμάσθη από τον λαιμόν, ή εκεραυνώθη, ή εφαρμακώθη, κ.τ.λ.; […] Εις τοιαύτας περιστάσεις κάθε στιγμή είναι πολύτιμος, και τα πλέον απλά μέσα όταν τα μεταχειρισθή τινάς εν καιρώ τω δέοντι προξενούσι περισσότερον όφελος, παρά όλη η επιστήμη του Ασκληπιού όταν την επιφέρη τινάς ύστερον από ημίσειαν ώραν, επειδή η ζωή του πάσχοντος ος τις ευρίσκεται έμπροσθέν μας, εξήρτηται πολλάκις από εν λεπτόν ή από μίαν στιγμήν.». […]
Το ίδιο βιβλίο περιγράφει περιστατικό σωτηρίας παιδιού από σύζυγο γιατρού, η οποία εφάρμοσε όλους τους τρόπους διάσωσης που γνώριζε από τον άντρα της:
«Ένας κάτοικος ενός χωρίου εύρηκε το παιδίον του μέσα εις το ύδωρ, όπου είχε μείνη ίσως μισήν ώραν. Όλον το σώμα του ήτον κυανούν και παγωμένον, όλοι οι παρευρεθέντες το ενόμιζον αποθαμμένον, και δεν εσυλλογίζοντο να δώσωσι την παραμικράν βοήθειαν. Η κυρία Βρουκνέρ ήτις ήτο παρούσα, εστοχάσθη αρμόδιον να μεταχειρισθή αμέσως όλους τους τρόπους τους οποίους εγνώριζε παρά του ανδρός της […] ήνοιξε με μεγάλην δυσκολίαν το στόμα του παιδίου δια να ευγάλη τας ακαθαρσίας αι οποίαι είχον έμβη, το εξεγύμνωσε κόπτουσα τα ρούχα του, έβαλε το σώμα εις χλιαρόν ύδωρ, το έτριψεν ελαφρά, και έβαλεν υποκάτω εις την μύτην του μίαν φιάλην με αμμονιακόν. […] και επειδή δεν εζεσταίνετο το επλάγιασαν πλησίον εις εν ηλικιωμένον υποκείμενον, το παιδίον εντός ολίγου ίδρωσε, έμεσε και αποκατέστη εις την προτέραν υγίαν του.».
Σήμερα οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να δοθούν από όλους περιλαμβάνουν ενέργειες πολύ πιο αποτελεσματικές, για τις οποίες όμως απαιτείται εκπαίδευση. Χωρίς αυτήν, μπορεί η προσπάθεια ανάνηψης να προκαλέσει βλάβες. [...]
Παρά τους διαφορετικούς τρόπους, είναι εμφανέστατη η ομοιότητα των στόχων της προσπάθειας ανάνηψης στην εποχή του Μακρυγιάννη και στην σύγχρονη. Η αναζωογόνηση της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας, και η διατήρηση του σώματος σε θερμό περιβάλλον είναι κοινή βάση.

«Μια ανάγνωση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά»
Συγγραφέας : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΙΝΑ
Εκδότης : ΡΟΤΟΝΤΑ
Διαστάσεις : 21x29
Σελίδες : 294
Barcode : 9786185288235
ISBN : 978-6185-288-23-5
Ετος κυκλοφορίας : 2018

 

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ