{ Εκπαίδευση }

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής - δίνει παιδαγωγική επάρκεια

Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής - δίνει παιδαγωγική επάρκεια

Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας /University of Nicosia
Διεύθυνση: Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417
Λευκωσία, Κύπρος
: Χάρτης
Πληροφορίες: πως πάω Πανεπιστήμιο Λευκωσίας /University of Nicosia


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης.
 
ΔΙΝΕΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ!!!
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής προσφέρεται σε 8 κατευθύνσεις:
1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
2. Μουσική Παιδαγωγική
3. Τέχνες και Εκπαίδευση
4. Θεωρία, Πρακτική & Αξιολόγηση Διδασκαλίας
5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία
6. Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
7. Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
8. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Για τους Έλληνες φοιτητές προσφέρεται ξεχωριστό Πρόγραμμα με Πρακτική Άσκηση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών)
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε έννοιες και αρχές της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.
 

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής:  Στόχοι ανά Κατεύθυνση

1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση: Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επομένως, να ενεργούν αποτελεσματικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν. Να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης των φοιτητών σε δεξιότητες οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.
 
2. Μουσική Παιδαγωγική: Να παρακολουθούν την πορεία της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης. Να είναι σε θέση να επιλέγουν, να οργανώνουν και να παράγουν διδακτικό υλικό βασισμένο στις τρέχουσες
τάσεις διδακτικής της Μουσικής, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τη μουσική δημιουργικότητα των μαθητών.
 
3. Τέχνες και Εκπαίδευση: Να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προ δημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον Τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση. Να προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη Θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης με τη
δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεματικούς τομείς.

4. Θεωρία, Πρακτική &  Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη τα οποία είναι σε θέση να ασκήσουν ρόλο «καταλύτη» σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγράμματος, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. Να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης των φοιτητών σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και
ανάπτυξης προσωπικού
.
5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ενήμεροι των εξελίξεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο τα άτομα αυτά να είναι σε θέση να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα έχουν ως υπόβαθρό τους την εκπαιδευτική τεχνολογία.
 
6. Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών: Να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ενήμεροι της προόδου που γίνεται διεθνώς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν ως ηγέτες στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, αλλά και ευρύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.
 
7. Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας: Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Η κατεύθυνση στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.
 
8. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής είναι 3 εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια 3 έτη.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90 ECTS
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Τηρείται σειρά Προτεραιότητας!
 

Δείτε Αναλυτικά Κορυφαία Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την αίτηση που έχουμε παρακάτω, είτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 300 3090 και 6970 524 400.
 

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ