{ Εκπαίδευση }

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης ΓλώσσαςOι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης.
 
Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων!
Τηρείται Σειρά Προτεραιότητας!!

Το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας προσφέρεται από το Τμήμα Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» . Το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» (ΚΕΓ), το εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Εφαρμογών της Ελλάδας για την Ελληνική Γλώσσα, είναι μέλος της European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) της Ε.Ε. Αποστολή του είναι η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της επικράτειας.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (εστίες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας είναι 3 εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια 3 έτη.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90 ECTS
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 28 Σεπτεμβρίου 2020
 
*Υπάρχει πιθανότητα πλήρωσης των θέσεων του προγράμματος, επομένως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να διακοπεί πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής αιτήσεων.
 

Δείτε Αναλυτικά Κορυφαία Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την αίτηση που έχουμε παρακάτω, είτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίς; μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 300 3090 και 6970 524 400.
 

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ