{ Τελευταία νέα }

Κομισιόν: 535 θέσεις εργασίας για Γραμματείς με μισθό από 2.300 ευρώ το μήνα

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)


Κατηγορίες: Αγγελίες εργασίας - ΟΑΕΔ - πρόσληψη προσωπικού

Κομισιόν:  535 θέσεις εργασίας για Γραμματείς με μισθό από 2.300 ευρώ το μήναΚομισιόν: 535 θέσεις για Γραμματείς με μισθό από 2.300 ευρώ το μήνα

Η προκήρυξη αφορά σε δύο βαθμούς: τον εισαγωγικό (βοηθοί) για 328 θέσεις και τον senior για πιο έμπειρους υποψηφίους για 207 θέσεις.
 
Γενικό διαγωνισμό διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την κατάρτιση λίστας επιτυχόντων, από την οποία τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν Γραμματείς δημόσιας διοίκησης με μισθό που ξεκινά από 2.300 ευρώ για τη χαμηλότερη βαθμίδα.
 
Η προκήρυξη αφορά δύο βαθμούς: τον εισαγωγικό (βοηθοί) για 328 θέσεις και τον senior για πιο έμπειρους υποψηφίους (με τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας) για 207 θέσεις.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση) και να έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων τους.
 
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως γραμματείς θα κληθούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους κυρίως στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Τα θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τις γλώσσες αυτές κυρίως για την εσωτερική και τη διοργανική επικοινωνία, καθώς και για την επικοινωνία με τρίτες χώρες, με τις χώρες που πρόκειται να προσχωρήσουν στην ΕΕ και με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Οι γραμματείς σε όλα τα θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν επίσης ειδικά εργαλεία ΤΠ και άλλα λογισμικά για την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων (διαχείριση εγγράφων, χειρισμός εσωτερικών διαδικασιών, οργάνωση υπηρεσιακών ταξιδιών, διάδοση πληροφοριών κ.λπ.). Τα εργαλεία αυτά, καθώς και η εκπαίδευση που απαιτείται για τη χρησιμοποίησή τους, διατίθενται αποκλειστικά στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Τα καθήκοντα της θέσης
 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους Γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.
 
Γενικά, οι Γραμματείς παρέχουν υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του θεσμικού οργάνου, συχνά με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας πληροφορικής (ΤΠ), όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς απαιτείται γνώση σε βάθος των εν λόγω εργαλείων ΤΠ.
 
Τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να περιλαμβάνουν:
 
- κατάρτιση φακέλων,
 
-  υποστήριξη της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας (συνεδριάσεις, υπηρεσιακές μετακινήσεις, ημερολόγιο), απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και λήψη μηνυμάτων,
 
- διαχείριση εγγράφων και αιτημάτων για ανάληψη δράσης (παραλαβή, επεξεργασία, παρακολούθηση και ταξινόμηση εγγράφων, εκθέσεων και αλληλογραφίας),
 
- προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και έλεγχο εγγράφων και πινάκων (επιμέλεια, μορφοποίηση),
 
- αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των φακέλων).
 
Πηγή insider.gr

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ