{ Τελευταία νέα }

Κάλεσμα Δ. Παύλου Μελά για διαδικτυακή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων


Κατηγορίες: Θεσσαλονίκη νέα

Κάλεσμα Δ. Παύλου Μελά για διαδικτυακή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης ΑποβλήτωνΑπό τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2020 στον δήμο Παύλου Μελά, συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας με διαλογή στην πηγή.

Κάλεσμα Δήμου Παύλου Μελά για διαδικτυακή συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων,
21-29 Νοεμβρίου


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ  EWWR

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων.

Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και τις στρατηγικές ανακύκλωσης υλικών και τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.

Ανάδειξη του έργου που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες στο EWWR.

Κινητοποίηση και ενθάρρυνση Ευρωπαίων πολιτών να επικεντρωθούν στα τέσσερα βασικά θέματα δράσης.

Ενίσχυση στις ικανότητες των ενδιαφερόμενων μερών του EWWR, παρέχοντας τους στοχευμένα εργαλεία επικοινωνίας και εκπαίδευση.

➢Μείωση

Αναρωτηθείτε αν χρειάζεστε πραγματικά τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσετε πριν τα αγοράσετε.

Αυτό ισχύει και για τη συσκευασία στην οποία έρχονται και ορισμένα προϊόντα. Μπορείτε ίσως να επαναπροσδιορίσετε τα πράγματα ή να δανειστείτε από έναν φίλο ή να διορθώσετε σπασμένα αντικείμενα ή να μοιραστείτε τα εργαλεία ενός γείτονα; Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε μπορείτε – και πρέπει – ΜΕΙΩΣΤΕ.

➢Επαναχρησιμοποίηση

Αυτό είναι το μέρος όπου οι συνειδητοί καταναλωτές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.

Ανταλλάξτε αντικείμενα μίας χρήσης για επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα σε κάθε τομέα της ζωής σας.

Αυτό ισχύει όχι μόνο για πλαστικά, αλλά και για όλα τα άλλα είδη και προϊόντα μίας χρήσης. Πείστε τον εργοδότη σας, τους συμμαθητές σας, την οικογένεια, τους φίλους ή τους γείτονες σας να κάνουν το ίδιο.

➢Ανακύκλωση

Είναι καλύτερη από την υγειονομική ταφή, αλλά δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή μας. Γιατί; Εάν πρέπει να ανακυκλώσετε κάτι, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείτε ήδη απόβλητα. Εάν υιοθετήσετε την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση, η ανακύκλωση θα πρέπει να αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των προσπαθειών σας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οι 4 Διευθύνσεις του Δήμου Παύλου Μελά: Περιβάλλοντος, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς οργανώνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δράσεις, με σκοπό την ενημέρωση και βιωματική εκπαίδευση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, τις πρακτικές μείωσης αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης υλικών βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τοπικού Περιβαλλοντικού Δικτύου “Σχολείο Ανοικτό στην Κοινωνία – Ενεργός Πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά” και αποτελούν μέρος του προγράμματος “Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή” το οποίο λαμβάνει χώρα στα σχολεία και στις γειτονιές του Δήμου μέσω των Πράσινων Σημείων.

Οι μαθητές πραγματοποιούν καθαρισμό γειτονικών στα σχολεία πάρκων, συλλέγουν με διαλογή στην πηγή χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό, υλικά τα οποία μεταφέρουν στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται εντός των σχολείων και τα οποία διαχειρίζονται ως ανακυκλώσιμα υλικά, καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων και προτείνουν δράσεις εφαρμογής στις γειτονιές του Δήμου, ενημερώνουν τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία για την εφαρμογή του προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή tropaverde.org.

Οι μαθητές των παιδικών σταθμών συλλέγουν βιβλία και παιχνίδια που πλέον δεν χρησιμοποιούν και υιοθετώντας καλές πρακτικές  επανάχρησης τα χαρίζουν στους μαθητές του Παιδικού Χωριού SOS.

Στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σχετικά με την εμπειρία και τις πρακτικές για τις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση στην καθημερινή ζωή, στο οποίο  κατά την περσινή σχολική χρονιά συμμετείχαν μαθητές και οικογένειές τους καταγράφοντας τις καθημερινές  συνήθειες και συμπεριφορές τους.

Τέλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης και κινητοποίησης για τη μείωση των απορριμμάτων και με όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19, θα λάβει χώρα ένα εργαστήριο καλών πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων στην καθημερινή ζωή στο χώρο εργασίας, το οποίο θα εμπλέξει το προσωπικό του δήμου Παύλου  Μελά με στόχο το σύνθημα  ” Το καλύτερο απόρριμμα είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ ”.

Από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2020 στον δήμο Παύλου Μελά, συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας με διαλογή στην πηγή.

Περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
2313 302808


 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ