{ Υγεία }

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο: Ψυχολογική υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών με Covid-19


Κατηγορίες: Covid-19

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο: Ψυχολογική υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών με Covid-19Η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη και τη βοήθεια γύρω από πρακτικά θέματα που προκύπτουν στο περιβάλλον των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

Με γνώμονα την παροχή καλύτερων κατά το δυνατόν υπηρεσιών και κατά  τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας, οργανώθηκε και  λειτουργεί ομάδα εργασίας η οποία αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη και τη βοήθεια γύρω από πρακτικά θέματα που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. 
Σε κάθε σχετική  περίπτωση οι συγγενείς των ασθενών αυτών μπορούν να επικοινωνούν στις ώρες 08.οο-15.οο στα τηλέφωνα 2313312634 (Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Υπηρεσιών Υγείας) και στο 2313312309 (Κοινωνική Υπηρεσία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ