{ }

Γιατί απαιτείται η γνώση;

Γράφει ο Ραφαήλ Παυλίδης


Κατηγορίες: Arts & culture

Γιατί απαιτείται η γνώση;Γιατί απαιτείται η γνώση;

Γιατί απαιτείται η γνώση;
 
Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς γνώση.
Η γνώση δεν κληρονομείται,
αυτονόητα, από οποιονδήποτε πρόγονο.
Δεν κληρονομείται από κανέναν.
 
Η γνώση δεν μεταδίδεται στους απογόνους,
αυτονόητα.
Δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε κανέναν.
 
Η γνώση αποκτάται από τον άνθρωπο,
με τη συνεχή προσφορά του στον πόνο της μάθησης.
 
Ο άνθρωπος για να αποκτήσει γνώση πρέπει να την αποκτήσει εμπειρικά,
ή να την διδαχθεί από άλλους.
 
Το βασικό στοιχείο της γνώσης,
είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι,
την αιτία και το αποτέλεσμα,
μαζί.
Να κατανοηθούν ως ενότητα.
 
Το θεμελιώδες στοιχείο της γνώσης, 
είναι η αντίληψη της αιτία ως "προηγούμενου" παράγοντα,
και του αποτέλεσματος ως "επομένου" παράγοντα,
στην προοπτική του χρόνου.
 
Η γνώση έχει πάντα σχέση με τον φυσικό κόσμο.
Αυτό περιλαμβάνει το σώμα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
 
Η γνώση είναι το σύνολο των γεγονότων που ο άνθρωπος γνωρίζει,
και έλαβε χώρα σε συγκεκριμένα μέρη,
με τη συμμετοχή συγκεκριμένων ανθρώπων.
 
Κρατώντας την αντίληψη των γεγονότων,
ως αιτίες και αποτελέσματα.
Κρατώντας μια κατανόηση των τόπων,
με την πλήρη ανάλυσή τους,
ως σκηνές δράσης,
και η επιρροή τους στα αποτελέσματα.
Έχοντας την αντίληψη των ανθρώπων,
και τον αντίκτυπό τους στα αποτελέσματα.
 
Συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των χρονικών ακολουθιών.
Συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης για την αρχή και το τέλος.
Τελικά, η γνώση είναι ιστορία.
Αλλά και ιστορία είναι γνώση.
Είναι η ιστορία του φυσικού κόσμου,
όλες τις στιγμές,
σε όλα τα μέρη.
 
Είναι για κάθε ζωντανό πλάσμα,
για κάθε στοιχείο της φύσης.
 
Η λήψη γνώσης δεν είναι αυτοματισμός του ανθρώπινου σώματος,
που αποκτάται με επανάληψη.
 
Η τεχνική είναι η ικανότητα να κινούνται τα άκρα κάποιου,
με ταχύτητα και ακρίβεια.
Η γνώση, από την άποψη της τεχνικής,
είναι η πίστη στο σκοπό της εφαρμογής της μεθόδου.
 
Η γνώση είναι αυτό που δίνει σκοπό για τον πόνο της εργασίας.
Την κατάθεση της εργασίας.
Είναι η πίστη ότι ο πόνος της εργασίας,
έχει αρκετές πιθανότητες ανταμοιβής.
 
Η γνώση είναι η πεποίθηση ότι η ενέργεια,
που ξοδεύεται από έναν άνθρωπο στην εργασία, 
έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει ως ενέργεια,
περισσότερη,
σε αυτόν πάλι.
 
Η γνώση είναι η πίστη του ανθρώπου,
ότι η δράση που ξεκίνησε με ενεργειακές δαπάνες,
κατάθεση εργασίας,
θα τελειώσει με ένα καθαρό ενεργειακό κέρδος,
για αυτήν την κατατεθιμένη ενέργεια.
 
Η γνώση περιλαμβάνει πάντα χρόνο και τόπο.
Ο χρόνος και ο τόπος είναι το πάντοτε και παντού,
όταν δεν αναφέρονται ρητά.
 
Η γνώση καθορίζει την ποσότητα ενέργειας,
που θα προσφέρει ένας εργαζόμενος.
Αυτό το έργο ενός ανθρώπου,
θα είναι μια καθορισμένη ακολουθία κινήσεων,
των μελών του σώματός του.
Στα κινούμενα μέλη του σώματος συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και ο λάρυγγας,
Ο χρόνος και ο τόπος είναι ο χρόνος και ο τόπος εργασίας.
 
Οι προοδευτικές κινήσεις,
των μερών του ανθρώπινου σώματος,
θα κληθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια,
τεχνική.
Είναι η γνώση,
του ανθρώπινου σώματος,
στο να εφαρμόσει τις γνώσεις,
στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας.
 
Αυτός ο ορισμός είναι αυτό που θα ονομάζαμε στοιχειώδη γνώση.
 
Η γνώση είναι ο δρόμος που οδηγεί τον πόνο της εργασίας σε ένα ενεργειακό-κέρδος.
 
Η γνώση χρειάζεται την προσφορά του μαθησιακού πόνου,
από τον ίδιο τον μαθητή,
για να την αποκτήσει.
Ένα ακόμη επίπεδο ταλαιπωρίας,
στο δρόμο προς το ενεργειακό-κέρδος.
 
Στη νεότερη ελληνική γλώσσα,
η λέξη για τη διδασκαλία του πόνου της μάθησης,
"Παιδεύομαι"
σημαίνει, για τους περισσότερους,
«Βασανίζομαι».
 
Η γλώσσα λέει την αλήθεια.
 
Ο άνθρωπος βρήκε ότι,
η γνώση τον διευκόλυνε στους αγώνες του,
για ενεργειακό-κέρδος.
Ο άνθρωπος έχει δει ότι αξίζει τον πόνο,
για την απόκτηση της γνώσης.
 
Κάθε γνώση,
ακόμα και αν δεν έχει προφανή σκοπό,
είναι μέρος μιας ακολουθίας τμημάτων επιστημονικών,
που τελικά οδηγεί τους ανθρώπους στο ενεργειακό κέρδος.
 
Γνώση χωρίς εφαρμογή στον φυσικό κόσμο,
είναι απλώς ένα πνευματικό παιχνίδι,
που ευχαριστεί τους ανθρώπους.
Πάντα για ανθρώπους μιάς ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας.
Είναι ενας σπάνιος τύπος ηδονισμού.
 

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ