{ Εκπαίδευση }

Δωρεάν μαθήματα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης - νέα τμήματα

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Δωρεάν μαθήματα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης - νέα τμήματα
ΔωρεάνΚέντρα Δια Βίου Μάθησης, δωρεάν μαθήματα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά για τουρισμό, Θεατρικό Εργαστήρι, Αστικοί λαχανόκηποι

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. με ανακοίνωση του ενημερώνει για τη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
 
«Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θεσσαλονίκης στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 
► Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ώρες
 
► Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
 
► Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
 
► Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
 
► Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50 ώρες
 
► Αστικοί λαχανόκηποι 25 ώρες
 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20 έως 31 Ιουλίου και από 17 Αυγούστου μέχρι νεότερης ενημέρωσης ενώ τα προγράμματα θα ξεκινήσουν μετά τις 24 Αυγούστου με την συμπλήρωση των τμημάτων.
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης(Τμήμα Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης) Κλεάνθους 72-Άνω Τούμπα.
 
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων καθημερινά: 12:00-15:00
Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 16:30-21:30 (απογευματινές ώρες μόνο)
 
Τηλ. :2313318664-66
Ταχ. Διεύθυνση: Κλεάνθους 72-ΤΚ 54453
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ