{ Τελευταία νέα }

Δήμος Θεσσαλονίκης: Έρευνα για τη διαχείριση της πανδημίας και την επόμενη ημέρα.

Μέσος χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 10 λεπτά


Κατηγορίες: Θεσσαλονίκη νέα

Δήμος Θεσσαλονίκης: Έρευνα για τη διαχείριση της πανδημίας και την επόμενη ημέρα.Έρευνα με σχετικό ερωτηματολόγιο του οποίου στόχος είναι η συμβολή των πολιτών στην καλύτερη κατανόηση των συνεπειών που είχε η πανδημία στην πόλη ως σύνολο

Η σταδιακή άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, διαμορφώνουν νέες συνθήκες και νέες απαιτήσεις.

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας της πόλης, η οικονομική ανάκαμψη και η ενσωμάτωση νέων ρυθμίσεων στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι παράμετροι που απασχολούν το Δήμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως, η αποτύπωση και η κατανόηση των συνεπειών της πανδημίας είναι μείζονος σημασίας για την επόμενη ημέρα.

Για το λόγο αυτό οργανώνεται ανάλογη έρευνα με σχετικό ερωτηματολόγιο του οποίου στόχος είναι η συμβολή των πολιτών στην καλύτερη κατανόηση των συνεπειών που είχε η πανδημία στην πόλη ως σύνολο αλλά και η αξιολόγηση της καταλληλότητας-αποτελεσματικότητας των μέτρων και των πρωτοβουλιών που πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.

Το ερωτηματολόγιο διεξάγεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Αστικής Ανθεκτικότητας και Προκλήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε έξι ενότητες:
(1) Προσωπικά Στοιχεία, (2) Δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, (3) Οικονομική Κατάσταση, (4) Φυσική Κατάσταση, Υγεία, (5) Πολιτισμός και  αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου, (6) Κοινή γνώμη

Μέσος χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 10 λεπτά.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν κρατούνται προσωπικά δεδομένα.

Λάβετε μέρος στην έρευνα: https://forms.gle/cKupQLdjy5SG2Ehr7

Τα αποτελέσματα θα μπορέσετε να τα βρείτε μετά το πέρας της έρευνας στην ιστοσελίδα του Δήμου,  www.thessaloniki.gr.

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ