{ Εκδηλώσεις }

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: 3 πρότυποι οδηγοί για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη


Κατηγορίες: Εκδηλώσεις

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: 3 πρότυποι οδηγοί για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψηΟλοκληρώθηκε σε ειδική ημερίδα η παρουσίαση των τριών πρότυπων οδηγών για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη για μαθητές, για γονείς και για εκπαιδευτικούς, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT III, Implementation Νetwork» με τίτλο «STAY TUNED - Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» που παρουσίασε ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στο «Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέντρο στους Αμπελόκηπους.
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, κος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής και τις δράσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση του θέματος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο οποίος ανέλυσε τη διαδικασία υλοποίησης του διακρατικού έργου STAY TUNED στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
 
ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αγαπητοί γονείς / εκπαιδευτικοί / μαθητές-τριες, φίλες και φίλοι
Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης συμμετείχε στο πρόγραμμα URBACT III με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, μέσα από μια διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής μεθοδολογίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με άλλες 8 ευρωπαϊκές πόλεις. 
Ο δήμος μας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για την αυτοδιοίκηση και διεκδικεί κάθε πρόσθετο πόρο που θα του δώσει τη δυνατότητα να κάνει όσο το δυνατό περισσότερα έργα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη φάση υλοποίησης των δικτύων εφαρμογής του προγράμματος URBACT III προχώρησαν συνολικά 36 Ευρωπαϊκοί δήμοι, ένας εκ των οποίων ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο μοναδικός δήμος από την Ελλάδα.
 
Κυρίες και κύριοι
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου και προστατεύεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Το σχολείο συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στην κοινωνική τους ένταξη, διασφαλίζει την κοινωνική ισότητα, με τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης που παρέχει και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
Η σχολική διαρροή είναι μια διαδικασία που ξεκινά από νωρίς στη σχολική ζωή του ατόμου, ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, όπου το άτομο βιώνει εμπειρίες σχολικής αποτυχίας ή δυσκολίας. Συνεχίζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου ο μαθητής, μετά από ένα κρίσιμο εκπαιδευτικό χάσμα, κατά τη μετάβαση του στο Γυμνάσιο, δεν εμπλέκεται πια με το σχολείο και δεν βρίσκει νόημα / προοπτική στην εκπαίδευσή του. Συναντάται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα με διαφοροποιήσεις, αν και κάποιες κοινωνικές ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού.  
Η σχολική διαρροή είναι πιο συχνή στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, στους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές (συγκριτικά με τη χρονολογική ηλικία των υπόλοιπων μαθητών της τάξης), στα αγόρια και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λόγω χαμηλού κοινωνικοοικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και προτύπων, όπως οικογένειες μεταναστών, κοινότητες  Roma, άτομα με αναπηρία. Μεγαλύτερη διαρροή μαθητών παρατηρείται στην αρχή της μετάβασης στην κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, δηλαδή στην Α΄ ή πριν την Α΄ Γυμνασίου, στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ ή του ΓΕΛ. Ένας μαθητής που ολοκληρώνει την Α΄ Γυμνασίου σχεδόν σίγουρα θα αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο.
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει σημαντικές κοινωνικές και ατομικές συνέπειες. Αυτές περιλαμβάνουν τον αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή / και ψυχικών και σωματικών προβλημάτων υγείας. Το 2012, το 40,1% των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ήταν άνεργοι. Από αυτούς αναφέρεται ότι περίπου το 70% θα ήθελε να εργαστεί. Επιπλέον, λόγω των χαρακτηριστικών της οικονομίας, μόνο μία στις δέκα θέσεις εργασίας θα είναι προσιτή γι 'αυτούς στο μέλλον. 
Οι σχολικές εμπειρίες και οι λόγοι που οδήγησαν τον μαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο, μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη που έχει για τις ικανότητές του, για την προσωπική του αξία και για τη θέση του στον κόσμο, δημιουργώντας αισθήματα αποτυχίας, μειονεξίας και απογοήτευσης. Η υστέρηση σε γνώσεις, δεξιότητες και κατάρτιση, μπορεί να αυξήσει την αίσθηση της αποτυχίας. 
Το άτομο που διακόπτει και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του έχει αυξημένες  πιθανότητες να βρεθεί άνεργο, υποαπασχολούμενο ή με χαμηλό εισόδημα για όλη τη ζωή του, με αρνητικές συνέπειες στην σωματική και ψυχική του υγεία. Είναι πιο πιθανό να βρεθεί περιθωριοποιημένο και αποκλεισμένο από την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Τα άτομα με τίτλο βασικής εκπαίδευσης είναι τρεις φορές πιο πιθανό να ζήσουν φτωχά ή αποκλεισμένα. 
 
Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, είναι πιθανότερο να συνδεθούν με συνομηλίκους με παρόμοια χαρακτηριστικά / πορεία ζωής και να εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές όπως η παραβατικότητα και η χρήση ουσιών. 
 
Ταυτόχρονα, η κοινωνία στερείται ένα σημαντικό  κομμάτι του ενεργού δυναμικού της, καθώς νέοι άνθρωποι μένουν αδρανείς. Η μη ένταξη νέων ανθρώπων στην οικονομική και κοινωνική ζωή συντηρεί και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. Το οργανωμένο οικονομικά κράτος δαπανά χρήματα για την αποκατάσταση των συνεπειών (προγράμματα ανεργίας, καταπολέμησης της φτώχιας, επιδόματα, παραβατικότητα κλπ). 
 
Επιπλέον, η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί όχι μόνο εργασιακή εμπειρία, αλλά και τυπικά προσόντα (απολυτήριο, πτυχίο, κα.), καθώς και συνεχή επανακατάρτιση,  κλείνοντας την πόρτα σε όσους εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο για να βρουν δουλειά.
 
Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ υψηλά, και βεβαίως πάνω από το μέσο όρο των χωρών τους και των ευρωπαϊκών συντελεστών στόχων.
 
Η εγκατάλειψη του σχολείου, δεν είναι μια απόφαση που συμβαίνει ξαφνικά, αλλά μια μακρόχρονη διαδικασία αποστασιοποίησης του νέου από τη συμμετοχή του στα σχολικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες. Σημάδια κινδύνου, συνήθως εντοπίζονται από τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχολικοί παράγοντες που συνδέονται με το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, αλλά εμπλέκονται και με άλλους παράγοντες οικογενειακούς, κοινωνικούς και προσωπικούς. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο «βαθιάς διαπλοκής του σχολικού με το κοινωνικό», όπως αναλύεται και στους οδηγούς που θα πάρετε σε λίγο στα χέρια σας. 
 
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, χρειάζονται αλλαγές και παρεμβάσεις σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα) και επηρεάζουν τη ζωή παιδιών.
 
Κυρίες και κύριοι
 
O Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης αξιολογήθηκε ως ο δήμος με τη μεγαλύτερη βελτίωση – πρόοδο κατά τη διαδικασία μετάβασης από τη στρατηγική στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και επωφελήθηκε από τις εμπειρίες των άλλων πόλεων στο έπακρο. 
 
    Από τα πολλά θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Δήμου για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής ή πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και από τη συμμετοχή του δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξίζει να αναφερθούν:  
 
Η απόλυτα επιτυχημένη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του δήμου. 
 
Η υποστήριξη αποφοίτων Λυκείου καταγωγής Ρομά για τη φοίτηση τους στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με υποτροφία, που σημειωτέον είναι η πολυπληθέστερη πανελλαδικά σε αριθμό συμμετοχή από αντίστοιχη κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι έγινε:
Ενημέρωση και υποστήριξη ενηλίκων Ρομά για τις Υποτροφίες από την Παιδαγωγό του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας
Υποστήριξη κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη φοίτηση και την Υποτροφία
Δράση υποστήριξης για τη φοίτηση τους στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την ενεργοποίηση κωδικών, τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 
Βιωματικό εργαστήριο για την ενίσχυση των κινήτρων τους για φοίτηση
Δράση υποστήριξης για την εκπόνηση εργασιών 
Όπως είναι φυσικό το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του δήμου  θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να υποστηρίζει τα παιδιά αυτά και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 
 
Η Αύξηση των ενηλίκων με απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 
Η αύξηση των εγγεγραμμένων στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αρχικά, η δημιουργία παραρτήματος και τελικά η ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εντός του δήμου, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2018 – 2019. 
 
Η λειτουργία Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας από το Δήμο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου στις 2 Κοινότητες του Δήμου: Άγιο Νεκτάριο και Μενεμένη. 
 
Οι συστηματικές προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
 
Η Δημιουργία των εκπαιδευτικών οδηγών.
 
Η Δημιουργία δυνατών ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με δέσμευση και όραμα.
 
Η Εξωστρέφεια και η δικτύωση (τοπική, εθνική και διακρατική).
 
Τα επόμενα βήματα του Δήμου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος περιλαμβάνουν: 
Την ενίσχυση και προώθηση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δενδροποτάμου 
Την υλοποίηση μέσω του Κέντρου Κοινότητας στοχευμένων δράσεων για την προώθηση στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (π.χ. συνάντηση για την υποστήριξη των Ρομά φοιτητών με αντικείμενο τη μελέτη άρθρων και βιβλιογραφίας, την αναζήτηση πηγών και την εκπόνηση εργασιών)
Την ενίσχυση της συνεργασίας με Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ κλπ)
Την ενδυνάμωση του κρατικού προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για  το Δημοτικό Σχολείο και την εφαρμογή του σε σχολεία της περιοχής 
 
Κυρίες και κύριοι
    Οι πρότυποι οδηγοί που θα πάρετε σήμερα στα χέρια σας είναι 3. Ο πρώτος αφορά τους μαθητές και έχει τον τίτλο «Παραμένω Συντονισμένος!!!» που προήλθε από τη μετάφραση του αγγλικού τίτλου του προγράμματος «STAY TUNED». Ο δεύτερος αφορά τους γονείς και έχει τον τίτλο «ΓΟΝΕΙΣ – μείνετε συντονισμένοι!!!» και ο τρίτος αφορά τους εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – μείνετε συντονισμένοι!!!». Οι οδηγοί αυτοί τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στο site του δήμου και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμοι, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και από όλους τους ΟΤΑ με την αντικατάσταση ή την προσθήκη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών της περιοχής τους. Τους οδηγούς αυτούς βεβαίως και ο δικός μας δήμος θα επικαιροποιεί ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήματα με όλες τις νέες πληροφορίες, αλλά και με τις αλλαγές που θα έχουν πιθανόν επέλθει σε χώρους εγκατάστασης των δομών ή στα στοιχεία επικοινωνίας.   
    Στο περιεχόμενό τους μεταξύ άλλων έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει το σχολείο και η οικογένεια στην πρόληψη της σχολικής διαρροής, χρήσιμες πρακτικές και όπως προανέφερα όλες τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δομές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάποιος στην περιοχή του δήμου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.           
 
Θέλω δε να τονίσω, ότι οι οδηγοί αυτοί ήταν έτοιμοι από τον περασμένο Απρίλιο, αλλά λόγω της σοβαρότητας με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην τους παρουσιάσουμε – διανείμουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που συνέπιπτε άλλωστε και με το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους. 
 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους στενούς μου συνεργάτες, τις υπηρεσίες του δήμου και ιδιαίτερα το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ για τη σημαντική του συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος και την εκπόνηση των οδηγών.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου, στην κ. Αναστασία Δημόκα, τηλ. 2313313681.
 
 
 

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ