{ Τόμας Μαν }
«Θάνατος στη Βενετία» (απόσπασμα)

«Θάνατος στη Βενετία» (απόσπασμα)

[…] Ποτέ ως τώρα δεν είχε νιώσει τόσο γλυκιά την ηδονή του λόγου, ποτέ δεν είχε τόσο καλά καταλάβει πως ο Έρωτας ζει μέσα στο λόγο, όπως τόνιωθε και το καταλάβαινε τις επικίνδυνες και υπέροχες εκείνες ώρες, όπου καθισμένος στο χοντρό τραπέζι κάτω από τη τέντα και παρατηρώντας το είδωλό του,...