{ Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης }
Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης: Σχεδόν δύο μήνες λειτουργίας... με ΑΔΕΙΑ μαγαζιά!

Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης: Σχεδόν δύο μήνες λειτουργίας... με ΑΔΕΙΑ μαγαζιά!

Σχεδόν δύο μήνες λειτουργίας... με ΑΔΕΙΑ μαγαζιά! Για να εστιάζουμε στο μέλλον χρειαζόμαστε ΣΤΗΡΙΞΗ, οπώς συμβαίνει στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κράτη Έχοντας διανύσει σχεδόν δύο μήνες λειτουργίας των χώρων εστίασης και κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα που μας επέβαλ...