{ Νίκος Χουλιαράς }
...μου φτάνει να μαι αυτό που είμαι: ένας άνθρωπος μόνος του στο σπίτι

...μου φτάνει να μαι αυτό που είμαι: ένας άνθρωπος μόνος του στο σπίτι

«Κυριακή απόγευμα και η ζωή παρούσα. Εδώ και έξω. Με τα δικά της εξαρτήματα, πηγαίνοντας απ την ανατολή μέχρι τη δύση. Απ την αυγή ως τ άλλα ξημερώματα. Εδώ κι εκεί. Γράφει συνέχεια ιστορίες και τις σβήνει. Προς το παρόν μου φαίνεται πώς βρίσκομαι σε κάποιο απ τα κενά της. Κοιτάω επίμονα τα ...