{ Αλέξανδρος Νενόπουλος }
H SuperPATH αλλάζει τα δεδομένα στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

H SuperPATH αλλάζει τα δεδομένα στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Η τεχνική SuperPATH για την ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια καινούργια μέθοδος, με την πρώτη αναφορά της στη διεθνή βιβλιογραφία να χρονολογείται το 2008 από τον Αμερικανό ορθοπαιδικό χειρουργό Dr. J. Chow. Η συγκεκριμένη τεχνική προήλθε από τον συνδυασμό δύο παλαιότερων τεχνικών, της Superc...