{ Βιβλία }

Αόρατες Γυναίκες


Κατηγορίες: Ωραία κείμενα

Αόρατες Γυναίκες

Ποιοι: Caroline Criado Perez

Αποσπάσματα: Caroline Criado Perez / «Αόρατες Γυναίκες»/ μτφ: Κατερίνα Γουλέτη, Βασιλική Μήσιου / εκδόσεις Μεταίχμιο

«Το 2012, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη ανισότητα ως προς το φύλο παρουσιάζεται σε χώρες με γλώσσες που διαθέτουν γραμματικά γένη και διατηρούν έντονη τη διάκριση αρσενικού / θηλυκού σχεδόν σε κάθε γλωσσική
εκφορά. Όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο: οι χώρες των οποίων οι γλώσσες δεν διαθέτουν γραμματικά γένη (όπως τα ουγγρικά και τα φλαμανδικά) δεν συγκαταλέγονται σε αυτές με την πλέον ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, αυτή η τιμητική διάκριση ανήκει σε μια τρίτη κατηγορία. Πρόκειται για χώρες των οποίων οι γλώσσες διαθέτουν ασημάδευτα γραμματικά γένη, όπως η αγγλική. Σε αυτές τις γλώσσες το φύλο δεν εμπεριέχεται στη λέξη καθαυτήν, προσδιορίζεται απλώς επεξηγηματικά (female teacher = γυναίκα δασκάλα), (male nurse= άνδρας νοσοκόμος). Οι συγγραφείς της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, αν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το φύλο με οποιοδήποτε τρόπο, τότε δεν μπορούμε να δώσουμε έμφαση στην «παρουσία των γυναικών στον κόσμο», άρα ούτε και να «διορθώσουμε» την υπόρρητη προκατάληψη σε μια γλώσσα. Εν ολίγοις, επειδή σε κάθε γλώσσα, ελλείψει αντίθετων ενδείξεων, η παρουσία του άνδρα είναι δεδομένη, έχει σημασία όταν δεν έχουμε καν την κυριολεκτική δυνατότητα να αναφερθούμε στις γυναίκες».

Caroline Criado Perez / «Αόρατες Γυναίκες»/ μτφ: Κατερίνα Γουλέτη, Βασιλική Μήσιου / εκδόσεις Μεταίχμιο

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ