{ }

Ἡ νύχτα, ὄνομα οὐσιαστικόν, γένους θηλυκοῦ...

Φωτογραφία Χρυσάνθη Χειμωνίδου


Κατηγορίες: Arts & culture

Ἡ νύχτα, ὄνομα οὐσιαστικόν, γένους θηλυκοῦ...Ὁ ἔρωτας,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
πολύ οὐσιαστικόν,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
γένους οὔτε θηλυκοῦ οὔτε ἀρσενικοῦ,
γένους ἀνυπεράσπιστου.
Πληθυντικός ἀριθμός
οἱ ἀνυπεράσπιστοι ἔρωτες.
 
Ὁ φόβος,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
στήν ἀρχή ἑνικός ἀριθμός
καί μετά πληθυντικός:
οἱ φόβοι.
Οἱ φόβοι
γιά ὅλα ἀπό δῶ καί πέρα.
 
Ἡ μνήμη,
κύριο ὄνομα τῶν θλίψεων
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
μόνον ἑνικοῦ ἀριθμοῦ
καί ἄκλιτη.
Ἡ μνήμη, ἡ μνήμη, ἡ μνήμη.
 
Ἡ νύχτα,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
γένους θηλυκοῦ,
ἑνικός ἀριθμός.
Πληθυντικός ἀριθμός
οἱ νύχτες.
Οἱ νύχτες ἀπό δῶ καί πέρα.
 
(Ὁ Πληθυντικός Ἀριθμός / Τό λίγο τοῦ κόσμου, 1971)
Κική Δημουλά
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ