{ Υγεία }

13 ιδιώτες γιατροί ενισχύουν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας-οι 8 στη Θεσσαλονίκη


Κατηγορίες: Covid-19

13 ιδιώτες γιατροί ενισχύουν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας-οι 8 στη Θεσσαλονίκη13 ιδιώτες γιατροί ενισχύουν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας

Οι ιδιώτες ιατροί που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για την ενίσχυση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος είναι 210.
Από αυτούς, οι 13 είναι στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική απόφαση, αποδέχτηκαν να είναι αποκλειστικής απασχόλησης και υπέγραψαν τη σύμβαση με τις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της Μακεδονίας.
Πιο αναλυτικά:
8 από αυτούς θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, 2 στο Νοσοκομείο Δράμας, 2 στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής και 1 στο Νοσοκομείο Έδεσσας.
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ